धनगर समाज व इतर जाती जमातीतील जात पडताळणी सर्टिफिकेट त्वरीत मिळावीत : प्रवीण काकडे

Published:Nov 22, 2022 10:34 AM | Updated:Nov 22, 2022 10:34 AM
News By : कराड | संदीप चेणगे
धनगर समाज व इतर जाती जमातीतील जात पडताळणी सर्टिफिकेट त्वरीत मिळावीत : प्रवीण काकडे