'कोयना'त एकाच दिवसात तीन टीएमसी पाणी वाढले

धरणात 20.72 टीएमसी पाणीसाठा
Published:1 y 5 m 1 d 13 hrs 43 min 8 sec ago | Updated:1 y 5 m 1 d 13 hrs 39 min 43 sec ago
News By : पाटण | विद्या म्हासुर्णेकर
'कोयना'त एकाच दिवसात तीन टीएमसी पाणी वाढले