कोयना धरणामध्ये पोहायला गेलेला युवक बेपत्ता

जलाशय गाळमिश्रीत असल्याने गाळात रुतून बसला असण्याची शक्यता
Published:6 m 1 d 20 hrs 30 min 58 sec ago | Updated:6 m 1 d 20 hrs 30 min 58 sec ago
News By : पाटण | विद्या म्हासुर्णेकर
कोयना धरणामध्ये पोहायला गेलेला युवक बेपत्ता