'कोयना'त एकाच दिवसात तीन टीएमसी पाणी वाढले

धरणात 20.72 टीएमसी पाणीसाठा
Published:Jul 07, 2022 09:44 AM | Updated:Jul 07, 2022 09:47 AM
News By : पाटण | विद्या म्हासुर्णेकर
'कोयना'त एकाच दिवसात तीन टीएमसी पाणी वाढले