विदेशी प्रजातीचे कासव ढेबेवाडी खोऱ्यात आढळले

Published:May 20, 2021 09:03 PM | Updated:May 20, 2021 09:03 PM
News By : तळमावले प्रतिनिधी | संदीप डाकवे
विदेशी प्रजातीचे कासव ढेबेवाडी खोऱ्यात आढळले

ढेबेवाडी खोऱ्यात आढळलेले कासव विदेशात सापडते. हे Red eared slider turtl सिंगापूरी वा मलेशियन कासव नावाने ओळखले जाते. ते जमिनीवर व पाण्यात राहणारे असून ते पाळण्यातही येते - डॉ. सुधीर कुंभार, वन्यजीव प्रेमी