मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या वक्तव्याचा आमदार बाळासाहेब पाटील यांच्याकडून तीव्र निषेध

राजकारणातून अशा प्रवृत्तींना बाजूला करण्याची केली मागणी
Published:3 m 14 hrs 41 min 43 sec ago | Updated:3 m 14 hrs 41 min 43 sec ago
News By : कराड | संदीप चेणगे
मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या वक्तव्याचा आमदार बाळासाहेब पाटील यांच्याकडून तीव्र निषेध