मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या वक्तव्याचा आमदार बाळासाहेब पाटील यांच्याकडून तीव्र निषेध

राजकारणातून अशा प्रवृत्तींना बाजूला करण्याची केली मागणी
Published:Nov 07, 2022 12:22 PM | Updated:Nov 07, 2022 12:22 PM
News By : कराड | संदीप चेणगे
मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या वक्तव्याचा आमदार बाळासाहेब पाटील यांच्याकडून तीव्र निषेध